MediAim

Naše publikace

Společné články výzkumníků z IKEM, ÚOCHB a FGÚ

Hledání v citacích:
Filtrování podle roků:
Filtrování podle institucí:

2022

Malínská, H., Hüttl, M., Marková, I., Miklánková, D., Hojná, S., Papoušek, F., Šilhavý, J., Mlejnek, P., Zicha, J., Hrdlička, J., Pravenec, M., Vaněčková, I. Beneficial Effects of Empagliflozin Are Mediated by Reduced Renal Inflammation and Oxidative Stress in Spontaneously Hypertensive Rats Expressing Human C-Reactive Protein. Biomedicines. 2022; 10(9)); 2066
FGÚ
IKEM
Mráziková, L., Hojná, S., Pačesová, A., Hrubá, L., Strnadová, V., Neprašová, B., Železná, B., Kuneš, J., Maletínská, L. Palmitoylated prolactin-releasing peptide treatment had neuroprotective but not anti-obesity effect in fa/fa rats with leptin signaling disturbances. Nutrition & Diabetes. 2022; 12(1); 26
FGÚ
ÚOCHB
Oeckl, J., Janovská, P., Adamcová, K., Bardová, K., Brunner, S., Dieckmann, S., Ecker, J., Fromme, T., Funda, J., Gantert, T., Giansanti, P., Soledad Hidrobo, M., Kuda, O., Kuster, B., Li, Y., Pohl, R., Schmitt, S., Schweizer, S., Zischka, H., Zouhar, P., Kopecký, J., Klingenspor, M. Loss of UCP1 function augments recruitment of futile lipid cycling for thermogenesis in murine brown fat. Molecular Metabolism. 2022; 61(July); 101499
FGÚ
ÚOCHB
Shapoval, O., Engstová, H., Jirák, D., Drahokoupil, J., Sulková, K., Berková, Z., Pop-Georgievski, O., Holendová, B., Ježek, P., Horák, D. Poly(4-styrenesulfonic acid-co-maleic anhydride)-coated NaGdF4:Yb;Tb;Nd nanoparticles with luminescence and magnetic properties for imaging of pancreatic islets and .beta.-cells. ACS Applied Materials and Interfaces. 2022; 14(16); 18233-18247
FGÚ
IKEM
Mandal, R., Kohoutová, K., Petrvalská, O., Horváth, M., Srb, P., Veverka, V., Obšilová, V., Obšil, T. FOXO4 interacts with p53 TAD and CRD and inhibits its binding to DNA. Protein Science. 2022; 31(5); e4287
FGÚ
ÚOCHB
Kysilov, B., Hrčka Krausová, B., Vyklický, V., Smejkalová, T., Kořínek, M., Horák, M., Chodounská, H., Kudová, E., Černý, J., Vyklický ml., L. Pregnane-based steroids are novel positive NMDA receptor modulators that may compensate for the effect of loss-of-function disease-associated GRIN mutations. British Journal of Pharmacology. 2022; 179(15); 3970-3990
FGÚ
ÚOCHB
Senko, A. N., Overall, R. W., Šilhavý, J., Mlejnek, P., Malínská, H., Hüttl, M., Marková, I., Fabel, K. S., Lu, L., Stuchlík, A., Williams, R. W., Pravenec, M., Kempermann, G. Systems genetics in the rat HXB/BXH family identifies Tti2 as a pleiotropic quantitative trait gene for adult hippocampal neurogenesis and serum glucose. PLoS Genetics. 2022; 18(4); e1009638
FGÚ
IKEM
Chlupáč, J., Matějka, R., Koňařík, M., Novotný, R., Šimůnková, Z., Mrázová, I., Fabian, O., Zapletal, M., Pulda, Z., Lipenský, J. F., Štěpanovská, J., Hanzálek, K., Brož, A., Novák, T., Lodererová, A., Voska, L., Adla, T., Froněk, J., Rozkot, M., Forostyak, S., Kneppo, P., Bačáková, L., Pirk, J. Vascular Remodeling of Clinically Used Patches and Decellularized Pericardial Matrices Recellularized with Autologous or Allogeneic Cells in a Porcine Carotid Artery Model. International Journal of Molecular Sciences. 2022; 23(6); 3310
FGÚ
IKEM
Magalhaes-Novais, S., Blecha, J., Naraine, R., Mikesova, J., Abaffy, P., Pecinová, A., Miloševič, M., Bohuslavová, R., Procházka, J., Khan, S., Novotná, E., Šindelka, R., Machan, R., Dewerchin, M., Vlčák, E., Kalucka, J., Štemberková-Hubáčková, S., Benda, A., Goveia, J., Mráček, T., Bařinka, C., Carmeliet, P., Neužil, J., Rohlenová, K., Rohlena, J. Mitochondrial respiration supports autophagy to provide stress resistance during quiescence. Autophagy. 2022; 2022-03-21(MAR 2022)
FGÚ
IKEM
Šilhavý, J., Mlejnek, P., Šimáková, M., Liška, F., Kubovčiak, J., Sticová, E., Pravenec, M. Sodium Accumulation and Blood Capillary Rarefaction in the Skin Predispose Spontaneously Hypertensive Rats to Salt Sensitive Hypertension. Biomedicines. 2022, 10(2), 376
FGÚ
IKEM

Kudová, E., Mareš, P., Hill, M., Vondráková, K., Tsenov, G., Chodounská, H., Kubová, H., Valeš, K. The Neuroactive Steroid Pregnanolone Glutamate: Anticonvulsant Effect, Metabolites and Its Effect on Neurosteroid Levels in Developing Rat Brains. Pharmaceuticals. 2022, 15(1),  49

FGÚ
ÚOCHB
Imig, J. D., Červenka, L., Neckář, J. Epoxylipids and soluble epoxide hydrolase in heart diseases. Biochemical Pharmacology. 2022; 195(Jan); 114866
FGÚ
IKEM