MediAim

Partneři

Konsorcium MediAim tvoří tři významné výzkumné instituce: Institut klinické a experimentální medicíny, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR a Fyziologický ústav AV ČR.

Institut klinické a experimentální medicíny

Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) je jediné klinické centrum v České republice kombinující plné spektrum léčby diabetu a kardiovaskulárních onemocnění počínaje různými typy farmakoterapie a standardních invazivních intervencí až po transplantační léčbu při selhání orgánů (transplantace srdce, jater, ledvin, pankreatu i Langerhansových ostrůvků). Ve všech těchto oblastech také probíhá intenzivní klinický, experimentální a translační výzkum. V oblasti experimentálního výzkumu se IKEM orientuje zejména na studium experimentálních patofyziologických a fyziologických modelů v oblasti kardiovaskulárních chorob, transplantační problematiky, diabetologie, obezitologie a onemocnění ledvin. Experimentální výzkumné aktivity jsou soustředěny zejména v Centru experimentální medicíny (CEM). CEM rovněž slouží jako základna pro postgraduální studium v oblasti molekulární biologie a genetiky, fyziologie a patofyziologie, biochemie a patobiochemie a metabolických poruch. IKEM je výzkumná organizace zařazena do škály A (vynikající) v rámci hodnocení výzkumných organizací za rok 2018 dle nové metodiky hodnocení výzkumných organizací.

Oficiální webové stránky >
Institut klinické a experimentální medicíny

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB) je přední vědecká instituce evropského a světového významu. Ve svém profilu tradičně spojuje organickou chemii s obory biologickými a medicínou. Hlavním posláním ústavu je základní výzkum v oblasti chemické biologie a medicinální chemie, organické a materiálové chemie, chemie přírodních látek, biochemie a molekulární biologie, fyzikální chemie, teoretické chemie a analytické chemie. Jeho nedílnou součástí je také přenos výsledků základního výzkumu do praxe. Důraz na mezioborové zaměření výzkumu vyústil do řady aplikací v medicíně, farmacii a dalších odvětvích, včetně rozsáhlé spolupráce s firmou Gilead Sciences a léků jako Vistide, Viread, Hepsera či Truvada. V současné době dosáhl ÚOCHB významných výsledků v několika směrech biomedicínského výzkumu, např. v přípravě látek pro možnou léčbu metabolických a neurodegenerativních chorob. Ve spolupráci s FGÚ probíhá projekt zaměřený na vývoj potenciálních látek na léčbu metabolického syndromu, který vedl v r. 2017 k podpisu společné licenční smlouvy s firmou Novo Nordisk, vedoucí farmaceutickou firmou v oblasti léčby diabetu a obezity.

Oficiální webové stránky >
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

Fyziologický ústav AV ČR

Fyziologický ústav AV ČR (FGÚ) patří k předním národním biomedicínským výzkumným institucím. Zaměřuje se na zkoumání základních biologických mechanismů od molekulární úrovně po celý organismus. Tyto mechanismy se také uplatňují při vzniku závažných onemocnění, zejména chorob spojených se stárnutím nebo obezitou (neurodegenerativní a kardiovaskulární onemocnění, cukrovka), epilepsií nebo dědičnými metabolickými chorobami. Výsledky napomáhají zlepšit preventivní, diagnostické a terapeutické postupy v boji proti celospolečensky závažným chorobám. Velká část výzkumu probíhá ve spolupráci s partnery tohoto projektu, ale i s dalšími pracovišti. FGÚ obohacuje tyto spolupráce unikátní expertízou, technikami a biomodely. FGÚ také nabízí preklinické testování potenciálních léčiv s podporou Strategie 21 Akademie věd ČR. Ústav se podílí na vzdělávání vysokoškolských studentů a školí PhD studenty ve studijních programech v oblasti biomedicíny. Od roku 2019 je FGÚ jako jedna z prvních vědeckých institucí v ČR nositelem prestižního certifikátu HR Award pro oblast lidských zdrojů.

Oficiální webové stránky >
Fyziologický ústav AV ČR