MediAim

Kontakty

Institut klinické a experimentální medicíny

doc. MUDr. Jiří Malý, Ph.D.
Zástupce ředitele IKEM
email | web

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

Ing. Iva Pichová, CSc.
Zástupkyně ředitele ÚOCHB pro vědu a výzkum
email | web

Fyziologický ústav AV ČR

MUDr. Jan Kopecký, DrSc.
ředitel FGÚ
email | web