MediAim

Naše publikace

Společné články výzkumníků z IKEM, ÚOCHB a FGÚ

Hledání v citacích:
Filtrování podle roků:
Filtrování podle institucí:

2018

Popelová, A., Kákonová, A., Hrubá, L., Kuneš, J., Maletínská, L., Železná, B. Potential neuroprotective and anti-apoptotic properties of a long-lasting stable analog of ghrelin: an in vitro study using SH-SY5Y cells. Physiological Research. 2018, 67(2), 339-346.
FGÚ
ÚOCHB
Kapras, V., Vyklický, V., Buděšínský, M., Císařová, I., Vyklický ml., L., Chodounská, H., Jahn, U. Total Synthesis of ent-Pregnanolone Sulfate and Its Biological Investigation at the NMDA Receptor. Organic Letters. 2018, 20(4), 946-949.
FGÚ
ÚOCHB
Krausová, B., Slavíková, B., Nekardová, M., Hubálková, P., Vyklický, V., Chodounská, H., Vyklický ml., L., Kudová, E. Positive Modulators of the N-Methyl-D-aspartate Receptor: Structure-Activity Relationship Study of Steroidal 3-Hemiesters. Journal of Medicinal Chemistry. 2018, 61(10), 4505-4516.
FGÚ
ÚOCHB
Mikulášková, B., Holubová, M., Pražienková, V., Zemenová, J., Hrubá, L., Haluzík, M., Železná, B., Kuneš, J., Maletínská, L. Lipidized prolactin-releasing peptide improved glucose tolerance in metabolic syndrome: Koletsky and spontaneously hypertensive rat study. Nutrition & Diabetes. 2018, 8(Jan 16), 5.
FGÚ
ÚOCHB
Holubová, M., Blechová, M., Kákonová, A., Kuneš, J., Železná, B., Maletínská, L. In Vitro and In Vivo Characterization of Novel Stable Peptidic Ghrelin Analogs: Beneficial Effects in the Settings of Lipopolysaccharide-Induced Anorexia in Mice. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics. 2018, 366(3), 422-432.
FGÚ
ÚOCHB
Holubová, M., Hrubá, L., Neprašová, B., Majerčíková, Z., Lacinová, Z., Kuneš, J., Maletínská, L., Železná, B. Prolactin-releasing peptide improved leptin hypothalamic signaling in obese mice. Journal of Molecular Endocrinology. 2018, 60(2), 85-94.
FGÚ
IKEM
ÚOCHB
Mikulášková, B., Holubová, M., Pražienková, V., Zemenová, J., Hrubá, L., Haluzík, M., Železná, B., Kuneš, J., Maletínská, L. Lipidized prolactin-releasing peptide improved glucose tolerance in metabolic syndrome: Koletsky and spontaneously hypertensive rat study. Nutrition & Diabetes. 2018, 8(Jan 16), 5.
FGÚ
IKEM
ÚOCHB
Adla, S. K., Slavíková, B., Chodounská, H., Vyklický, V., Ladislav, M., Hubálková, P., Krausová, B., Smejkalová, T., Nekardová, M., Šmídková, M., Monincová, L., Souček, R., Vyklický ml., L., Kudová, E. Strong Inhibitory Effect, Low Cytotoxicity and High Plasma Stability of Steroidal Inhibitors of N-Methyl-D-Aspartate Receptors With C-3 Amide Structural Motif. Frontiers in Pharmacology. 2018, 9(Nov 12), 1299.
FGÚ
ÚOCHB
Antošová, Z., Herkommerová, K., Pichová, I., Sychrová, H. Efficient secretion of three fungal laccases from Saccharomyces cerevisiae and their potential for decolorization of textile industry effluent - A comparative study. Biotechnology Progress. 2018, 34(1), 69-80.
FGÚ
ÚOCHB
Boušová, K., Herman, P., Večeř, J., Bednárová, L., Monincová, L., Majer, P., Vyklický ml., L., Vondrášek, J., Teisinger, J. Shared CaM- and S100A1-binding epitopes in the distal TRPM4 N terminus. FEBS Journal. 2018, 285(3), 599-613.
FGÚ
ÚOCHB
Herkommerová, K., Dostál, J., Pichová, I. Decolorization and detoxification of textile wastewaters by recombinant Myceliophthora thermophila and Trametes trogii laccases. 3 Biotech. 2018, 8(12), 505.
FGÚ
ÚOCHB
Jirátová, M., Pospíšilová, A., Rabyk, M., Pařízek, M., Kovář, J., Gálisová, A., Hrubý, M., Jirák, D. Biological characterization of a novel hybrid copolymer carrier system based on glycogen. Drug Delivery and Translational Research. 2018, 8(1), 73-82.
FGÚ
IKEM
Popelová, A., Pražienková, V., Neprašová, B., Kasperová, B. J., Hrubá, L., Holubová, M., Zemenová, J., Blum, D., Železná, B., Galas, M. C., Kuneš, J., Maletínská, L. Novel Lipidized Analog of Prolactin-Releasing Peptide Improves Memory Impairment and Attenuates Hyperphosphorylation of Tau Protein in a Mouse Model of Tauopathy. Journal of Alzheimer's Disease. 2018, 62(4), 1725-1736.
FGÚ
ÚOCHB
Vyklický, V., Krausová, B., Černý, J., Ladislav, M., Smejkalová, T., Kysilov, B., Kořínek, M., Danačíková, Š., Horák, M., Chodounská, H., Kudová, E., Vyklický ml., L. Surface Expression, Function, and Pharmacology of Disease-Associated Mutations in the Membrane Domain of the Human GluN2B Subunit. Frontiers in Molecular Neuroscience. 2018, 11(Apr 6), 110.
FGÚ
ÚOCHB
Červenka, L., Husková, Z., Kopkan, L., Kikerlová, S., Sedláková, L., Vaňourková, Z., Alánová, P., Kolář, F., Hammock, B.D., Hwang, S.H., Imig, J. D., Falck, J. R., Sadowski, J., Kompanowska ,- Jezierska, E., Neckář, J. Two pharmacological epoxyeicosatrienoic acid-enhancing therapies are effectively antihypertensive and reduce the severity of ischemic arrhythmias in rats with angiotensin II-dependent hypertension. Journal of Hypertension. 2018, 36(6), 1326-1341.
FGÚ
IKEM
Dvořák, J., Švihlík, J., Kybic, J., Radochová, B., Janáček, J., Kukal, J., Borovec, J., Habart, D. Volume estimation from single images: an application to pancreatic islets. Image Analysis and Stereology. 2018, 37(3), 191-204.
FGÚ
IKEM
Krátký, V., Kopkan, L., Kikerlová, S., Husková, Z., Táborský, M., Sadowski, J., Kolář, F., Červenka, L. The Role of Renal Vascular Reactivity in the Development of Renal Dysfunction in Compensated and Decompensated Congestive Heart Failure. Kidney & Blood Pressure Research. 2018, 43(6), 1730-1741.
FGÚ
IKEM
Mikulášková, B., Holubová, M., Pražienková, V., Zemenová, J., Hrubá, L., Haluzík, M., Železná, B., Kuneš, J., Maletínská, L. Lipidized prolactin-releasing peptide improved glucose tolerance in metabolic syndrome: Koletsky and spontaneously hypertensive rat study. Nutrition & Diabetes. 2018, 8(Jan 16), 5.
FGÚ
IKEM
Neckář, J., Hsu, A., Khan, M. A. H., Gross, G. J., Nithipatikom, K., Cyprová, M., Benák, D., Hlaváčková, M., Sotáková-Kašparová, D., Falck, J. R., Sedmera, D., Kolář, F., Imig, J. D. Infarct size-limiting effect of epoxyeicosatrienoic acid analog EET-B is mediated by hypoxia-inducible factor-1 alpha via downregulation of prolyl hydroxylase 3. American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology. 2018, 315(5), H1148-H1158.
FGÚ
IKEM
Peševski, Ž., Kvasilová, A., Stopková, T., Naňka, O., Drobná Krejčí, E., Buffinton, C., Kočková, R., Eckhardt, A., Sedmera, D. Endocardial Fibroelastosis is Secondary to Hemodynamic Alterations in the Chick Embryonic Model of Hypoplastic Left Heart Syndrome. Developmental Dynamics. 2018, 247(3), 509-520.
FGÚ
IKEM
Poledne, R., Zicha, J. Human genome evolution and development of cardiovascular risk factors through natural selection. Physiological Research. 2018, 67(2), 155-163.
FGÚ
IKEM
Pravenec, M., Saba, L. M., Zídek, V., Landa, V., Mlejnek, P., Šilhavý, J., Šimáková, M., Strnad, H., Trnovská, J., Škop, V., Hüttl, M., Marková, I., Oliyarnyk, O., Malínská, H., Kazdová, L., Smith, H., Tabakoff, B. Systems genetic analysis of brown adipose tissue function. Physiological Genomics. 2018, 50(1), 52-66.
FGÚ
IKEM
Rossmeisl, M., Pavlišová, J., Janovská, P., Kuda, O., Bardová, K., Hansíková, J., Svobodová, M., Oseeva, M., Veleba, J., Kopecký Jr., J., Žáček, P., Fišerová, E., Pelikánová, T., Kopecký, J. Differential modulation of white adipose tissue endocannabinoid levels by n-3 fatty acids in obese mice and type 2 diabetic patients. Biochimica Et Biophysica Acta-Molecular and Cell Biology of Lipids. 2018, 1863(7), 712-725.
FGÚ
IKEM
Sedláková, L., Kikerlová, S., Husková, Z., Červenková, L., Čertíková ,- Chábová, V., Zicha, J., Falck, J. R., Imig, J. D., Kompanowska ,, Jezierska, E., Sadowski, J., Krátký, V., Červenka, L., Kopkan, L. 20-Hydroxyeicosatetraenoic acid antagonist attenuates the development of malignant hypertension and reverses it once established: a study in Cyp1a1-Ren-2 transgenic rats. Bioscience Reports. 2018, 38(5), BSR20171496.
FGÚ
IKEM
Straka, F., Schorník, D., Mašín, J., Filová, E., Miřejovský, T., Burdíková, Z., Švindrych, Z., Chlup, H., Horný, L., Daniel, M., Machač, J., Skibová, J., Pirk, J., Bačáková, L. A human pericardium biopolymeric scaffold for autologous heart valve tissue engineering: cellular and extracellular matrix structure and biomechanical properties in comparison with a normal aortic heart valve. Journal of Biomaterial Science Polymer Edition. 2018, 29(6), 599-634.
FGÚ
IKEM
Šilhavý, J., Krijt, J., Sokolová, J., Zídek, V., Mlejnek, P., Šimáková, M., Škop, V., Trnovská, J., Oliyarnyk, O., Marková, I., Hüttl, M., Malínská, H., Kazdová, L., Liška, F., Kožich, V., Pravenec, M. Dissecting the role of Folr1 and Folh1 genes in the pathogenesis of metabolic syndrome in spontaneously hypertensive rats. Physiological Research. 2018, 67(4), 657-662.
FGÚ
IKEM
Šilhavý, J., Mlejnek, P., Šimáková, M., Vaněčková, I., Behuliak, M., Kuda, O., Sticová, E., Jirsa, M., Pravenec, M. Acute toxic effects of telmisartan in spontaneously hypertensive rats fed a high fructose diet. Physiological Research. 2018, 67(6), 851-856.
FGÚ
IKEM
Vaněčková, I., Hojná, S., Kadlecová, M., Vernerová, Z., Kopkan, L., Červenka, L., Zicha, J. Renoprotective Effects of ETA Receptor Antagonists Therapy in Experimental Non-Diabetic Chronic Kidney Disease: Is There Still Hope for the Future? Physiological Research. 2018, 67(Suppl.1), S55-S67.
FGÚ
IKEM