MediAim

Naše publikace

Společné články výzkumníků z IKEM, ÚOCHB a FGÚ

Hledání v citacích:
Filtrování podle roků:
Filtrování podle institucí:

2020

Bardová, K., Funda, J., Pohl, R., Čajka, T., Hensler, M., Kuda, O., Janovská, P., Adamcová, K., Irodenko, I., Leňková, L., Zouhar, P., Horáková, O., Flachs, P., Rossmeisl, M., Colca, J., Kopecký, J. Additive Effects of Omega-3 Fatty Acids and Thiazolidinediones in Mice Fed a High-Fat Diet: Triacylglycerol/Fatty Acid Cycling in Adipose Tissue. Nutrients. 2020, 12(12), 3737.
FGÚ
ÚOCHB
Šilhavý, J., Malínská, H., Hüttl, M., Marková, I., Oliyarnyk, O., Mlejnek, P., Šimáková, M., Liška, F., Kazdová, L., Moravcová, R., Novotný, J., Pravenec, M. Downregulation of the Glo1 Gene Is Associated with Reduced Adiposity and Ectopic Fat Accumulation in Spontaneously Hypertensive Rats. ANTIOXIDANTS. 2020, 9(12), 1179.
FGÚ
IKEM
Kořínková, L., Pražienková, V., Černá, L., Karnošová, A., Železná, B., Kuneš, J., Maletínská, L. Pathophysiology of NAFLD and NASH in Experimental Models: The Role of Food Intake Regulating Peptides. Frontiers in Endocrinology. 2020, 11(Nov 26), 597583. 
FGÚ
ÚOCHB
Pavlišová, J., Horáková, O., Kalendová, V., Burešová, J., Bardová, K., Holendová, B., Plecitá-Hlavatá, L., Vacková, Š., Windrichová, J., Topolčan, O., Kopecký, J., Rossmeisl, M. Chronic n-3 fatty acid intake enhances insulin response to oral glucose and elevates GLP-1 in high-fat diet-fed obese mice. Food & Function. 2020, 11(11), 9764-9775.
FGÚ
IKEM
Janovská, P., Melenovský, V., Svobodová, M., Havlenová, T., Kratochvílová, H., Haluzík, M., Hošková, E., Pelikánová, T., Kautzner, J., Monzo, L., Jurcová, I., Adamcová, K., Leňková, L., Burešová, J., Rossmeisl, M., Kuda, O., Čajka, T., Kopecký, J. Dysregulation of epicardial adipose tissue in cachexia due to heart failure: the role of natriuretic peptides and cardiolipin. Journal of Cachexia Sarcopenia and Muscle. 2020, 11(6), 1614-1627. 
FGÚ
IKEM
Kosek, V., Heczková, M., Novák, F., Meisnerová, E., Nováková, O., Zelenka, J., Bechyňská, K., Vrzáčová, N., Suttnar, J., Hlaváčková, A., Danková, H., Bratová, M., Dasková, N., Malínská, H., Oliyarnyk, O., Wohl, P., Bastová, H., Hajslová, J., Cahová, M. The omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids and Oxidative Stress in Long-Term Parenteral Nutrition Dependent Adult Patients: Functional Lipidomics Approach. Nutrients. 2020, 12(8), 2351. 
FGÚ
IKEM
Zmeškalová, A., Popelová, A., Exnerová, A., Železná, B., Kuneš, J., Maletínská, L. Cellular Signaling and Anti-Apoptotic Effects of Prolactin-Releasing Peptide and Its Analog on SH-SY5Y Cells. International Journal of Molecular Sciences. 2020, 21(17), 6343.
FGÚ
ÚOCHB
Matějka, R., Koňařík, M., Štěpanovská, J., Lipenský, J., Chlupáč, J., Turek, D., Pražák, Š., Brož, A., Šimůnková, Z., Mrázová, I., Forostyak, S., Kneppo, P., Rosina, J., Bačáková, L., Pirk, J. Bioreactor Processed Stromal Cell Seeding and Cultivation on Decellularized Pericardium Patches for Cardiovascular Use. Applied Sciences-Basel. 2020, 10(16), 5473. 
FGÚ
IKEM
Hrčka Krausová, B., Kysilov, B., Černý, J., Vyklický, V., Smejkalová, T., Ladislav, M., Balík, A., Kořínek, M., Chodounská, H., Kudová, E., Vyklický ml., L. Site of Action of Brain Neurosteroid Pregnenolone Sulfate at the N-Methyl-D-Aspartate Receptor. Journal of Neuroscience. 2020, 40(31), 5922-5936. 
FGÚ
ÚOCHB
Sivčev, S., Slavíková, B., Ivetic, M., Knězů, M., Kudová, E., Zemková, H. Lithocholic acid inhibits P2X2 and potentiates P2X4 receptor channel gating. Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology. 2020, 202(Sep), 105725. 
FGÚ
ÚOCHB
Mareš, P., Kudová, E., Valeš, K., Kubová, H. Three neurosteroids as well as GABAergic drugs do not convert immediate postictal potentiation to depression in immature rats. Pharmacological Reports. 2020, 72(6), 1573-1578. 
FGÚ
ÚOCHB
Smolková, K., Špačková, J., Gotvaldová, K., Dvořák, A., Křenková, A., Hubálek, M., Holendová, B., Vítek, L., Ježek, P. SIRT3 and GCN5L regulation of NADP plus, and NADPH-driven reactions of mitochondrial isocitrate dehydrogenase IDH2. Scientific Reports. 2020, 10(1), 8677. 
FGÚ
ÚOCHB
Chvojková, M., Rambousek, L., Chodounská, H., Kudová, E., Valeš, K. Synthetic structural modifications of neurosteroid pregnanolone sulfate: Assessment of neuroprotective effects in vivo. European Journal of Pharmacology. 2020, 881(Aug 15), 173187. 
FGÚ
ÚOCHB
Strnad, Š., Pražienková, V., Holubová, M., Sýkora, D., Cvačka, J., Maletínská, L., Železná, B., Kuneš, J., Vrkoslav, V. Mass spectrometry imaging of free-floating brain sections detects pathological lipid distribution in a mouse model of Alzheimer's-like pathology. Analyst. 2020, 145(13), 4595-4605. 
FGÚ
ÚOCHB
Plecitá-Hlavatá, L., Jabůrek, M., Holendová, B., Tauber, J., Pavluch, V., Berková, Z., Cahová, M., Schröder, K., Brandes, R. P., Siemen, D., Ježek, P. Glucose-Stimulated Insulin Secretion Fundamentally Requires H(2)O(2)Signaling by NADPH Oxidase 4. Diabetes. 2020, 69(7), 1341-1354.
FGÚ
IKEM
Kubánek, M., Schimerová, T., Piherová, L., Brodehl, A., Krebsová, A., Ratnavadivel, S., Stanasiuk, C., Hansíková, H., Zeman, J., Paleček, T., Houštěk, J., Drahota, Z., Nůsková, H., Mikešová, J., Zámečník, J., Macek, M. Jr., Ridzoň, P., Malusková, J., Stránecký, V., Melenovský, V., Milting, H., Kmoch, S. Desminopathy: Novel desmin variants, a new cardiac phenotype, and further evidence for secondary mitochondrial dysfunction. Journal of Clinical Medicine. 2020, 9(4):E937.
FGÚ
IKEM

Filová, E., Staňková, Ľ., Eckhardt, A., Svobodová, J., Musílková, J., Pala, J., Hadraba, D., Brynda, E., Koňařík, M., Pirk, J., Bačáková, L. Modification of Human Pericardium by Chemical Crosslinking. Physiological Research. 2020, 69(1), 49-59.

FGÚ
IKEM
Kacířová, M., Zmeškalová, A., Kořínková, L., Železná, B., Kuneš, J., Maletínská, L. Inflammation: major denominator of obesity, Type 2 diabetes and Alzheimer's disease-like pathology? Clinical science. 2020, 134(5), 547-570. 
FGÚ
ÚOCHB
Kořínková, L., Holubová, M., Neprašová, B., Hrubá, L., Pražienková, V., Bencze, M., Haluzík, M., Kuneš, J., Maletínská, L., Železná, B. Synergistic effect of leptin and lipidized PrRP on metabolic pathways in ob/ob mice. Journal of Molecular Endocrinology. 2020, 64(2), 77-90.
FGÚ
IKEM
ÚOCHB
Palůchová, V., Oseeva, M., Březinová, M., Čajka, T., Bardová, K., Adamcová, K., Žáček, P., Brejchová, K., Balas, L., Chodounská, H., Kudová, E., Schreiber, R., Zechner, R., Durand, T., Rossmeisl, M., Abumrad, N. A., Kopecký, J., Kuda, O. Lipokine 5-PAHSA is regulated by adipose triglyceride lipase and primes adipocytes for de novo lipogenesis in mice. Diabetes. 2020, 69(3), 300-312. 
FGÚ
ÚOCHB
Sládek, M., Röschová, M., Adámková, V., Hamplová, D., Sumová, A. Chronotype assessment via a large scale socio-demographic survey favours yearlong Standard time over Daylight Saving Time in central Europe. Scientific Reports. 2020, 10(1), 1419.
FGÚ
IKEM