MediAim

O projektu

Projekt je zaměřen na vývoj nových léčebných prostředků a strategií pro boj s některými závažnými nepřenosnými nemocemi i virovými onemocněními.

Konsorcium MediAim tvoří tři významné pražské výzkumné instituce s expertízou v preklinickém a klinickém výzkumu: Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM), Ústav organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB) a Fyziologický ústav AV ČR (FGÚ).

Projekt je zaměřen na vývoj nových léčebných prostředků a strategií pro boj s některými závažnými nepřenosnými nemocemi, stejně jako s vybranými virovými onemocněními. Spolupráce kombinuje experimentální, preklinický, translační a klinický výzkum nervového a kardiovaskulárního systému s vybranými aspekty výzkumu metabolismu. Hlavními cíli jsou (i) charakterizace společných mechanismů patogeneze souvisejících s rozvojem vybraných nepřenosných onemocnění; (ii) zlepšení strategií zaměřených na prevenci, diagnostiku a léčbu těchto onemocnění; a (iii) léčba vybraných virových onemocnění, která často komplikují průběh nepřenosných onemocnění.

Projekt MediAim reaguje na potřebu silnějšího propojení experimentálního a klinického výzkumu v České republice, a proto se snaží usnadňovat a posilovat jedinečnou multidisciplinární spolupráci překonávající propast mezi základním a translačním lékařským výzkumem. Jeho zvláštní přidanou hodnotou je zahrnutí kompletního procesu vývoje léčiv od prvotní syntézy vedoucí k patentovaným kandidátům na léky.