MediAim

Kardiovaskulární onemocnění

Přestože úmrtnost na kardiovaskulární onemocnění setrvale klesá, představují stále nejčastější příčinu úmrtí ve většině evropských zemí, včetně České republiky, kde jsou odpovědná za polovinu všech úmrtí. Česko přitom v porovnání se západní Evropou velmi zaostává. Ve srovnání s Francií je u nás úmrtnost na tato onemocnění téměř třikrát vyšší.

Nejčastější příčina hospitalizace

Významným podkladem kardiovaskulárních onemocnění je ateroskleróza neboli kornatění cév zásobujících srdeční sval. Ta vede k ischemické chorobě srdeční, jež se projeví jako infarkt, ale často vede také k srdečnímu selhání. Druhým významným zdrojem onemocnění jsou procesy stárnutí kardiovaskulárních tkání charakterizované jizvením, ukládáním abnormálních forem proteinů v srdci, tuhnutím cév a ukládáním solí vápníku do cév a srdečních chlopní. Ty pak často vedou k srdeční arytmii, izolované systolické arteriální hypertenzi, hypertrofii srdce a chlopenním vadám srdce.

Všechny tyto procesy způsobují nakonec poškození srdce, které se projeví jako chronické srdeční selhání. Jen tímto onemocněním trpí v ČR 230 tisíc lidí a jejich počet roste přibližně o 20 % za 15 let. Současně se jedná o nejnákladnější kardiovaskulární onemocnění a nejčastější příčinu hospitalizace na interním oddělení. Náklady na péči o srdeční selhání v ČR jsou odhadovány na 15-20 miliard korun ročně.

I přes výrazné pokroky je zjevné, že vývoj nových léčebných postupů a farmak pro léčbu srdečního selhání a ostatních forem kardiovaskulárního onemocnění představuje jednu z priorit biomedicínského výzkumu. V centru zájmu vývoje stojí především postupy ovlivňující bioenergetiku srdečního svalu, zásahy do neurohumorálních interakcí mezi srdcem a ledvinami a dále postupy ovlivňující specifické patofyziologické cesty vedoucí k rozvoji tohoto onemocnění, a to jak na bázi konvenčních léků, tak interference s genovou expresí molekulárních cílů.

Na čem pracujeme a čeho jsme dosáhli

Cílem spolupráce IKEM, ÚOCHB a FGÚ v této oblasti je vývoj nových diagnostických a terapeutických postupů léčby srdečního selhání a jemu předcházejících kardiovaskulárních onemocnění, jako je koronární ateroskleróza, fibrilace síní, hypertenze a věkem podmíněné poškození cév a chlopní.

Probíhající projekty vycházejí z dlouholeté spolupráce pracovníků z FGÚ (prof. Bohuslav Ošťádal, Ing. Michal Pravenec) a IKEM (prof. Luděk Červenka, Ing. Ludmila Kazdová, prof. Jan Pirk, prof. Rudolf Poledne) a zaměřují se na:

  • studium vztahů mezi diabetem mellitem a inzulinovou rezistencí a jejich vliv na průběh a klinické projevy srdečního selhání (prof. Terezie Pelikánová a doc. Vojtěch Melenovský – IKEM, Dr. Jan Kopecký – FGÚ),
  • studium interakcí mezi funkcí srdce a funkcí ledvin u hypertenze a během časných fází srdečního selhání (Dr. Ivana Vaněčková, prof. František Kolář, Dr. Josef Zicha, Dr. Jan Neckář – FGÚ, prof. Luděk Červenka – IKEM),
  • studium mitochondriálního metabolismu myokardu u pacientů se srdečním selháním (Dr. Josef Houštěk, dr. Tomáš Mráček – FGÚ, doc. Vojtěch Melenovský – IKEM),
  • význam metabolismu tukové tkáně u srdečního selhání a fibrilace síní (prof. Martin Haluzík, doc. Vojtěch Melenovský, prof. Josef Kautzner – IKEM, Dr. Jan Kopecký – FGÚ),
  • vývoj tkáňových náhrad pro kardiovaskulární chirurgii  (prof. Jan Pirk – IKEM, doc. Lucie Bačáková – FGÚ). 

Tyto projekty zahrnují jak klinické patofyziologické studie na pacientech, tak experimentální studie na experimentálních zvířecích modelech či tkáňových preparátech, a vedly již k řadě společných publikací v prestižních časopisech.