MediAim

Workshop ÚOCHB-IKEM

22.10.2020
Workshop ÚOCHB-IKEM

V úterý 22. září hostil IKEM v rámci konsorcia MediAim workshop, kde vědci z IKEM a ÚOCHB prezentovali některé z nejzajímavějších projektů z oblasti experimentálního, preklinického, translačního a klinického výzkumu. Vědci představili projekty z oblasti medicinální chemie a návrhu léčiv, koordinační chemie, výzkumu neurosteroidů, vývoje nových antimikrobiálních sloučenin, výzkumu fyziologie inzulinu, diabetu, poruch příjmu potravy a obezity, výzkumu kardiovaskulárních onemocnění a poruch metabolismu.