MediAim

MediAim – nové strategie léčby a vývoje léků

23.06.2020
MediAim – nové strategie léčby a vývoje léků

Pochopit podstatu civilizačních onemocnění a zlepšit jejich léčbu. Cíl konsorcia s názvem MediAim, které spojuje tři centra excelence vědy, výzkumu a klinické praxe. Institut klinické a experimentální medicíny a dva ústavy Akademie věd České republiky, Ústav organické chemie a biochemie a Fyziologický ústav, tak budou společně hledat nové strategie léčby kardiovaskulárních, virových, neurodegenerativních a onkologických onemocnění, diabetu či obezity.

Propojení experimentálního a klinického výzkumu

Snížení tělesné hmotnosti, zmírnění projevů cukrovky a výrazné zpomalení neurodegenerativních procesů – spolupráce tří českých institucí týkající se lipidizovaných peptidů je ve fázi preklinických studií na experimentální modelech a naznačuje velmi dobrý potenciál léčby diabetu 2. typu pomocí nových léků. To je první reálný úspěch výzkumných týmů IKEM, ÚOCHB a FGÚ. A další by měly následovat.

„ÚOCHB do spolupráce vstupuje s nabídkou součinnosti při výzkumu příčin nemocí a návrhu nových možností léčby. Naše silné stránky v oblastech medicinální chemie, biologie, strukturní biologie, virologie a dalších oborech se velmi dobře potkávají s expertízou našich partnerů ze špičkových pracovišť v oborech fyziologie a klinického výzkumu. Ostatně už teď vidíme, jak plodná a úspěšná je naše dosavadní spolupráce,“ vysvětluje RNDr. PhDr. Zdeněk Hostomský, CSc., ředitel Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR.

„Fyziologický ústav má k dispozici modely onemocnění na laboratorních myších a potkanech, speciální metody a znalosti. Jsme tedy ideálním partnerem pro charakterizaci účinků nových potenciálních léčiv vyvíjených v ÚOCHB. Pro spolupráci s IKEM je důležitá možnost ověřovat nové léčebné potupy na zvířecích modelech, a v poslední době také námi rozvíjené metody pro komplexní analýzu složení tkání a biologických tekutin. To rozšiřuje poznatky získávané v nákladných klinických studiích na pacientech,“ popisuje MUDr. Jan Kopecký, DrSc., ředitel Fyziologického ústavu AV ČR.

„Institut klinické a experimentální medicíny je jediné klinické centrum v České republice kombinující plné spektrum léčby diabetu, onemocnění srdce, ledvin a trávícího systému či různých druhů zánětlivých onemocnění počínaje různými typy farmakoterapie a standardních invazivních intervencí až po transplantační léčbu při selhání orgánů. Ve všech těchto oblastech probíhá intenzivní klinický, experimentální a translační výzkum. Proto je IKEM v rámci vzniklého konsorcia místo, kde se propojí věda s praxí, resp. reálnými potřebami českých pacientů,“ uzavírá Ing. Michal Stiborek, MBA, ředitel Institutu klinické a experimentální medicíny.

Studovaná onemocnění

Společné projekty již teď cílí nejen na obezitu a diabetes, ale také na kardiovaskulární onemocnění, kde týmy zkoumají problematiku srdečního selhávání, chtějí najít cestu, jak předcházet zánětům srdečního svalu nebo hledají možnosti náhrad pro kardiovaskulární chirurgii.

U nemocí nervového systému se spolupráce orientuje na výzkum mechanismů vzniku chorob, racionální design a preklinické testování nových potenciálních léčiv. Strategie výzkumníků se v současné době opírá zejména o vývoj a modifikaci látek zvaných neurosteroidy, které jsou svým původem tělu vlastní a mohou významně ovlivňovat funkci různých receptorů.

Kromě již probíhajících spoluprací hodlají společné týmy hledat také nové léčivé prostředky i v oblastech virologie, onkologie nebo zánětů – jednoho ze společných faktorů vzniku studovaných onemocnění

Oproti jiným typům výzkumu je právě výzkum v biomedicíně relativně nejvíce závislý na možnostech kvalitní mezioborové spolupráce. Od vývoje nových látek s léčebným potenciálem přes jejich kvalitní preklinické testování až po testování nových léků v klinických studiích. Nedílnou součástí všech těchto snah je charakterizace mechanismů vzniku onemocnění. Takové komplexní propojení a organizace, a tím možnosti a výsledky biomedicínského výzkumu, v ČR ve srovnání se západem velmi zaostávají. Spojení komplementárních partnerů v konsorciu MediAim velmi výrazně posune možnosti pro vývoj nových léků a léčebných strategií pro celospolečensky nejzávažnější onemocnění.

Cíle a přínosy MediAim

  • založení komplexního výzkumného programu zahrnujícího experimentální, translační a klinické výzkumné aktivity v oblasti prevence a léčby kardiovaskulárních, onkologických, neurodegenerativních a virových onemocnění, obezity a diabetu;
  • integrace komplementární pražské infrastruktury základního, preklinického a klinického výzkumu;
  • aplikace nových poznatků o příčinách a mechanismech vzniku onemocnění při prevenci a léčbě; a
  • vývoj nových potenciálních farmak a léčebných postupů.